Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Agata Pawlak / Kancelaria Prawna MEDIA

Background

Aplikantka radcowska przy OIRP w Warszawie. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus+ na Uniwersytecie w Antwerpii. Laureatka Konkursu im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2018/2019 za pracę pt. „Heurystyki i błędy poznawcze jako zagrożenia dla racjonalności prawodawcy faktycznego”.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie polityki legislacyjnej i regulacyjnej, w szczególności opracowując stanowiska oraz pisma procesowe w toku postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, a także w ramach prowadzonych rządowych i parlamentarnych prac ustawodawczych. Do jej zadań należy m.in. analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i unijnym dotyczących sektora telekomunikacyjnego, opracowywanie stanowisk w toku prowadzonych konsultacji publicznych, monitoring procesu legislacyjnego, udział w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji sejmowych, senackich, spotkaniach z resortami.


YOUR EVENTS PARTNER


Background