Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Agnieszka Chruszcz

KPRM
Background

Główny specjalista w Departamencie Telekomunikacji KPRM. Zagadnieniami z zakresu telekomunikacji zajmuje się od blisko dziesięciu lat. Jest zaangażowana w prace legislacyjne nad wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Bierze udział w pracach nad projektem rozporządzenia ePrivacy, które toczą się w grupie roboczej Rady UE, przygotowując opinie do kolejnych wersji projektu.


YOUR EVENTS PARTNER


Background