Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Aleksandra Kwiatkowska

Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych, Departament Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
Background

Aleksandra Kwiatkowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania instrumentów finansowych oraz dotacyjnych na cyfryzację. Od 2019 roku Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialna m.in. za wdrażanie pożyczki szerokopasmowej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Współpracuje z podmiotami systemowymi odpowiedzialnymi za sektor telekomunikacyjny, ale również instytucjami finansującymi działalność operatorów, jak również przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie m.in. odpowiadała za projekty dotacyjne i instrumenty finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.


YOUR EVENTS PARTNER


Background