Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Fabian Vevstad

Policy Analyst, Compliance & Market Intelligence, Access Partnership
Background

Fabian Vevstad analizuje ramy regulacyjne w zakresie telekomunikacji i technologii na całym świecie, pomagając firmom przezwyciężyć problemy związane z dostępem do rynku oraz spełnić wymogi licencyjne. Specjalizuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym, ochronie danych osobowych i regulacjach dotyczących telekomunikacji w Europie i Azji.

Przed podjęciem pracy w Access Partnership, pracował w kancelarii prawnej. Uzyskał dyplom magistra prawa Uniwersytetu w Bristolu oraz licencjat z filozofii, polityki i ekonomii Uniwersytetu w Essex. Pracuje w języku angielskim, norweskim, duńskim i szwedzkim.

==========

Fabian Vevstad analyses telecommunication and technology regulatory frameworks around the world, helping companies overcome market access concerns and assisting them with licensing requirements. He specialises in cybersecurity, personal data protection and telecommunication regulation in Europe and Asia.

Prior to joining Access Partnership, Fabian worked in compliance at a law firm. He holds a qualifying MA in Law from the University of Bristol and a BA in Philosophy, Politics and Economics from the University of Essex. He works in English, Norwegian, Danish and Swedish.”


YOUR EVENTS PARTNER


Background