Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

mec. Jakub Woźny

radca prawny / Kancelaria Prawna MEDIA
Background

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym.

Obecnie szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Interesują go zagadnienia regulacji podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności tzw. OTTs. W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która zajmuje się zagadnieniami takimi jak m.in. nowelizacja przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wdrażanie Kodeksu Łączności Elektronicznej, aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego i Plan „5G dla Polski”. W lipcu 2019 roku został powołany na przewodniczącego zespołu „Legislacja”, jednego z trzech w ramach rozwoju projektu IoT w Polsce. Jest współautorem raportów związanych z EKŁE, tj. o regulacji OTT oraz zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Specjalizuje się w nowych aspektach prawa telekomunikacyjnego, w tym kwalifikacji poszczególnych usług. Jest autorem uwag do części PKE obejmującej m.in. status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.


YOUR EVENTS PARTNER


Background