Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Johan Keetelaar

dyrektor ds. polityki publicznej FACEBOOK / Director Public Policy, FACEBOOK
Background

Johan Keetelaar dołączył do Facebooka jako dyrektor ds. polityki publicznej i jest odpowiedzialny za jej polityki w Europie, przede wszystkim w dziedzinie łączności. Do końca 2017 r. Johan pełnił funkcję dyrektora ds. regulacji i konkurencji w Urzędzie ds. Konsumentów i Rynków (ACM) oraz był członkiem BEREC.

Przed utworzeniem ACM w 2013 r. Johan, który uzyskał tytuł magistra ekonometrii na Uniwersytecie w Amsterdamie, pracował w Niderlandzkim Niezależnym Urzędzie Poczty i Telekomunikacji (OPTA) jako dyrektor ds. rynków.

Wcześniej przez prawie dziesięć lat Johan pracował w branży telekomunikacyjnej i lotniczej.

=================

Johan Keetelaar joined Facebook as Director Public Policy in 2018. In this role Mr Keetelaar leads Facebook’s Connectivity Policy activities in Europe, Middle-East and Africa.

Prior to joining Facebook, Mr Keetelaar was the Director of Telecommunications, Post and Transport and Director Competition at the Authority for Consumers & Markets (ACM) and a member of BEREC.

Before the launch of the ACM in 2013 Mr Keetelaar worked at the Netherlands Independent Post and Telecommunications Authority (OPTA) as Director Markets. Prior to that in the telecommunications and aviation industry for almost ten years.

Mr Keetelaar holds an MSc. in Econometrics from the University of Amsterdam.


YOUR EVENTS PARTNER


Background