Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Marcin Cichy

Starszy Doradca na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki / Senior Advisor for EMEA region / Access Partnership
Background

W latach 2016-2020 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za nadzór rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce. W latach 2016–2018 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2016–2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD). W latach 2016-2020 przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej – Intersputnik. W latach 2018-2020 członek Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 r. wiceprzewodniczący Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) odpowiedzialny za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych. W 2020 r. przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) odpowiedzialny m.in. za monitoring inicjatywy Komisji Europejskiej – EU4Digital. W 2020 r. wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) realizującej strategię europejskiego jednolitego rynku cyfrowego w e- handlu.

==========================

In 2016-2020, the President of the Office of Electronic Communications, responsible for the supervision of the telecommunications and postal markets in Poland. In 2016-2018, a member of the Council of the National Centre for Research and Development. In 2016-2018, a representative of the Polish Government at the United Nations Commission on Science and Technology for Development (CSTD). In 2016-2020, a representative of the Polish government

Kancelaria Prawna Media ̵ ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań +48 535 656 013 ̵sekretariat@kancelaria.media.pl

in the Council of the International Space Communications Organisation – Intersputnik. In 2018-2020, a member of the Broadband Commission for Sustainable Development at the United Nations. In 2019, Vice-President of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) responsible for roaming, the regulatory framework and development of wireless networks. In 2020, the Chairman of the Eastern Partnership Electronic Communications Regulators’ Network (EaPeReg) responsible for monitoring the European Commission’s initiative – EU4Digital. In 2020, Vice-President of the European Regulators Group for Postal Services (ERGP) implementing the strategy of the European digital single market in e- commerce.


YOUR EVENTS PARTNER


Background