Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Mateusz Borowiak / Kancelaria Prawna MEDIA

prawnik / Kancelaria Prawna MEDIA
Background

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 r. obronił pracę magisterską na temat umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pod kierunkiem prof. Adama Olejniczaka. W codziennej praktyce zajmuje się sprawami dostępu do nieruchomości oraz infrastruktury, umowami z zakresu prawa telekomunikacyjnego, kwestią obowiązków sprawozdawczych wobec UKE oraz szeroko pojętą polityką regulacyjną Prezesa UKE. W pracach legislacyjnych nad PKE jest autorem uwag do ustawy wprowadzającej PKE obejmującej zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.


YOUR EVENTS PARTNER


Background