Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Michael B. Hazzard

Partner, DLA PIPER.
Background

Mike Hazzard reprezentuje międzynarodowe firmy z branży oprogramowania i komunikacji w globalnej ekspansji. Jego doświadczenie obejmuje wdrażanie produktów o zasięgu globalnym, wspieranie transakcji transgranicznych, a także reorganizowanie firm o charakterze ogólnoświatowym. Mike posiada duże doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu wielojurysdykcyjnych umów handlowych z producentami urządzeń, dostawcami infrastruktury, przedsiębiorstwami i konsumentami. Jako ekspert merytoryczny prowadzi również działania z zakresu analizy prawnej i handlowej due diligence wspierające transakcje krajowe i międzynarodowe.

===========

Represents global software and communications companies in global expansion efforts. His experience ranges from supporting global product deployment to supporting cross-border transactions, to global corporate re-organizations. Mike has substantial experience developing and negotiating multi-jurisdictional commercial agreements with equipment manufacturers, infrastructure providers, enterprises, and consumers. As a subject matter expert, he also leads regulatory and commercial due diligence efforts supporting domestic and multi-national transactions.


YOUR EVENTS PARTNER


Background