Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Seweryn Kucharski / SECAWA

Background

Seweryn Kucharski pomaga organizacjom podnosić bezpieczeństwo cybernetyczne poprzez budowanie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników. Symulacje ataków phishingowych, wdrożenia i audyt programów security awareness, warsztaty i szkolenia oraz testy socjotechniczne to usługi świadczon przez spółkę SECAWA, której jest współzałożycielem. Zbudowana przez zespół SECAWA Platforma Treningów Antyphishingowych pozwala praktycznie każdej organizacji natychmiastowo przystąpić do szkoleń pracowników w zakresie świadomości bezpieczeństwa.


YOUR EVENTS PARTNER


Background