Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

prof. dr hab. Stanisław Piątek

Uniwersytet Warszawski
Background

Niekwestionowany autorytet w zakresie Prawa telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach organizacji i funkcjonowania administracji centralnej, administracji gospodarczej, a szczególnie w sprawach regulacji telekomunikacji, mediów elektronicznych, Internetu i danych osobowych. Konsultant w sprawach regulacji telekomunikacji i mediów elektronicznych. Ekspert komisji i podkomisji sejmowych w sprawach ustaw z zakresu samorządu terytorialnego, radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji. Współpracuje z administracją, operatorami telekomunikacyjnymi, nadawcami telewizyjnymi i dostawcami usług internetowych w sprawach regulacyjnych, ochrony danych oraz wdrażania nowych usług. Uczestnik prac nad implementacją unijnej polityki komunikacji elektronicznej i mediów audiowizualnych.Kierownik Zakładu Administracyjno- Prawnych Problemów Zarządzania oraz Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Opublikował ponad 130 artykułów i książek w Polsce i za granicą dotyczących samorządu terytorialnego, regulacji telekomunikacji oraz radiofonii i telewizji.


YOUR EVENTS PARTNER


Background